Halsnæs Kiropraktorerne

Honorarer

Kiropraktoren har overenskomst med Den offentlige Sygesikring. Honoreringen for kiropraktorernes ydelser er aftalt i overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening. Patienten betaler sin andel af regningen til kiropraktoren, og kiropraktoren afregner direkte med sygesikringen.

Honoreringen afhænger således af lidelsens karakter og den behandling, der er behov for. Det samlede honorar vil på den baggrund kunne variere fra gang til gang og fra patient til patient.

Kiropraktoren honoreres for

  • Den indledende undersøgelse og eventuel behandling
  • Røntgenundersøgelse, når en sådan er nødvendig
  • Undersøgelse, forebyggelse og behandling i et behandlingsforløb
  • Behandling gennem træning
  • Supplerende ydelser, når behandlingsindsatsen er særlig krævende

Honorarer og tilskud pr. 1. oktober 2018

Landsoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Almen kiropraktik (speciale 53)

Ydelsesnummer Ydelser Honorar Tilskud Patientandel
Forundersøgelse
1015 Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling 706,75 112,62 594,13
1016 Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år 588,96 112,62 476,34
1017 Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i aktuel behandling 472,20 112.62 359,58
Opfølgende konsultation
1035 Afgrænset opfølgende konsultation 235,59 42,37 193,22
1036 Almindelig opfølgende konsultation 353,37 42,37 311,00
1037 Udvidet opfølgende konsultation 472,20 42,37 429,83
Røntgen
2014 Primær røntgenundersøgelse ved egen patient 538,33 119,85 418,48
2015 Primær røntgenundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor 538,33 119,85 418,48
2013 Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder 268,66 57,86 210,80
2020 Supplerende røntgenundersøgelse 268,66 57,86 210,80
Ultralyd
2030 Ultralydsundersøgelse 519,73 119,85 399,88
2031 Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor 519,73 119,85 399,88
Træning
3010 Opfølgende træningsydelse 117,79 0,00 117,79
3011 Introduktion til superviseret træning 472,20 87,82 384,38
3012 Superviseret træning 235,59 42,37 193,22

Kontakt

Adresse

Kirkegade 7
3300 Frederiksværk
TLF: 47 72 45 40

Åbningstider

Mandag:

8.00 - 18.00

Tirsdag:

8.00 - 18.00

Onsdag:

8.30 - 16.00

Torsdag:

8.00 - 18.00

Fredag:

8.00 - 14.00

Gratis parkering foran klinikken